نشریه علمی پژوهشی ایران آینده (IRF) - پرسش‌های متداول